Disclaimer

TravelPA B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77351541. Het BTW-nummer is NL860980947B01
Door de website van TravelPA te benaderen en/of de op de internetsite en social media aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker en/of gebruiker zich akkoord met deze disclaimer en de gehanteerde algemene voorwaarden.
Bezoekers en/of gebruikers van de website en/of social media van TravelPA kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de via deze kanalen aangeboden informatie.
TravelPA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit disclaimer statement en ook in de algemene reisvoorwaarden. Het verdient aanbeveling om de disclaimer statement en de voorwaarden met regelmaat te raadplegen.

reisvoorstel

Door het bezoeken van deze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluit